Förlossningen gick väldigt bra, hon hade inga som helst problem att föda, en repris fråm förra kullen.

Labamba I'm Dutch and Iknow it n 22 S*AceroRamos Amelia n 24
Juli-kullen födda 11 juli-19
Vill du veta mer om oss TRYCK PÅ BILDER!
bilder SIB n 24

Acero Ramos Ceasar

såld

bilder SIB n 24

Acero Ramos Julius

såld

bilder SIB n 24

Acero Ramos Julia

såld